Hvem er FOKUS?

FOKUS er et forum for institutioner og organisationer, der ønsker at fremme kunst og kultur i skolernes hverdag. Medlemsorganisationerne i FOKUS har til opgave at formidle kunst og kultur til børn og unge i et samspil med skolen, de fungerer som kompetencecentre med nationalt og regionalt ansvar, og de formidler og faciliterer mødet mellem skolen og kunstneriske oplevelser, læringsforløb og projekter. Vores medlemmer er non-profit offentlige eller halvoffentlige aktører forpligtet på kvalitet, kvantitet og samfundsrelevans med årelang erfaring og ekspertise i både teori og praksis omkring formidling. Se listen af medlemsorganisationerne nedenfor.

FOKUS er kendetegnet ved kunstnerisk, kulturel og formidlingsmæssig faglighed, kvalitet og professionalisme i aktiviteter, metoder, tilrettelæggelse og organisering, praksisnærhed og erfaringsbaseret viden samt lydhørhed overfor og inddragelse af vores partnere.

Hvad laver FOKUS?

FOKUS skaber sammenhæng og overblik over muligheder for kunst og kultur i skolen ved at være dialog- og samarbejdspartner for ministerier, styrelser, faglige foreninger på skoleområdet og andre relevante interesseorganisationer og bevillingsgivere. Vi arbejder for at fremme området ved at dele viden og koordinere indsatser.

For kommuner og skoler er FOKUS en dialogpartner, der kan yde rådgivning om modeller, ordninger og tilbud. Desuden kan vi også henvise til kunstarter/organisationer udenfor vores egen medlemskreds. FOKUS styrker synligheden af læringspotentialer i kunst og kultur gennem projekter, forskning, rapporter mv.

FOKUS arbejder tæt sammen med Skoletjenesten med gensidig sparring og udvikling.

Fotos:
1. Levende Musik i skolen / Christian Brandt

2. Station Next / Jeppe Gudmundsen Holmgren

3. Dansehallerne/ Martin Dam Kristensen

MEDLEMSORGANISATIONER I FOKUS