KVALIFICERING:
OPLEVELSER OG UDTRYK I NUET

FOKUS står sammen med UC SYD, Kulturprinsen, Teatercentrum samt Levende Musik i Skolen bag det toårige projekt OPLEVELSER OG UDTRYK I NUET, som har kvalificeret medarbejdere ved skolernes pædagogiske læringscentre (PLC) til at initiere og formidle børn og unges møde med kunst og kultur. De 15 deltagende skolers PLC blev gennem OPLEVELSER OG UDTRYK I NUET bedre til at skabe kunst- og kulturtilbud, der passer til skolens læringsmål.

Skolernes PLC gik dermed fra at modtage ‘kulturelle pakkeløsninger’ til at have en strategi for at samarbejde med kunstnere og skabe større dybde og brede i skolens varierede, innovative og kreative læringsmiljø.

Projektet blev finansieret af Slots- og Kulturstyrelsen. Projektperiode: 2018 – 2019. Erfaringerne fra projektet indgår i et løbende arbejde med at udvikle større projekter og satsninger på området.

Foto: Levende Musik i Skolen / Christian Brandt

Læs Artikel
Bedre formidling af kunst i skolen
i Magasinet Læringscenter her

Læs Pixibog om
Oplevelser og udtryk i nuet
her

ANBEFALINGER

Gør det til et fælles ansvar at planlægge, implementere og evaluere arbejdet med kunst og kulturformidling på tværs af professioner

Kvalificér den kunstneriske oplevelse

Sæt den kunstneriske oplevelse ind i en faglig og pædagogisk kontekst og tænk også i længere forløb

Skab trygge rum for både børn og voksne med mulighed for eksperimenter