FOKUS DIALOGMØDER

FOKUS skaber dialog mellem skolens og kunstens verden. Gennem dialogerne vil vi skabe en fælles forståelse for, hvordan vi kan bruge og hjælpe hinanden bedst muligt, så endnu flere børn kan møde kunst af høj kvalitet i deres skoleliv. Deltagerne i vores dialogmøder repræsenterer alle de væsentlige organisationer, styrelser og interessenter på skole- og kulturområdet.

Siden 2016 har FOKUS løbende samlet en række vigtige aktører som fx undervisningsministeren og kulturministeren til dialog om bl.a. behovet for en national strategi.  FOKUS har desuden i flere år stået for debatter og aktiviteter om skole, kunst og dannelse på Kulturmødet Mors.

Foto: Kulturprinsen / Klara Espersen 

KUNSTENS BIDRAG TIL ALLE SKOLEBØRN
FOKUS dialogmøde online 2021

Dialogmødet rykkede online til spændende oplæg og dialog omkring kunstens bidrag til børn i skolerne og input til temadag for kommuner. Hvad kan kunsten bidrage med, når børn skal tilbage i skolen efter Corona? Hvis erhvervslivet ønsker handlekraftige unge – hvilken rolle kan kunst og kultur da spille? Og hvordan sikrer vi børns ret til at møde kunst i hverdagen i de enkelte kommuner?

Introduktion: Julie Heebøll, Kulturskolechef
Oplægsholdere: Christian Have, direktør, Have kommunikation / Marie Broen, konsulent, Skoletjenesten / Stina Vrang Elias, adm. direktør DEA

BØRNS MØDE MED KUNSTEN
FOKUS dialogmøde på Kulturmødet Mors 2020

Erfaringer viser, at kunst skaber stor værdi i børns skoleliv og kan understøtte børns dannelse og livsduelighed. Alligevel bliver kunsten og de æstetiske fag i skolen og på læreruddannelsen stærkt underprioriteret. Spørgsmålet er, hvad det skyldes? Og hvad skal der til for at sikre børns ret til at møde kunst i hverdagen?

Vært: Clement Kjersgaard
Deltagere:  Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole / Dorte Andreas, næstformand Skolelederforeningen / Tina Tarpgaard, koreograf og udvalgsleder i Huskunstnerudvalget, Statens Kunstfond

HVOR GÅR DANNELSEN HEN NÅR KUNSTEN GÅR UD?
FOKUS dialogmøde på Kulturmødet Mors 2019

Hvorfor og hvordan skal vi sikre alle børns ret til at møde kunst og kultur i hverdagen – i lyset af hvor underprioriteret kunsten og de æstetiske fag er i skolen? Hvordan sikrer vi en didaktisk faglighed? Er undervisning i de kreative fag i folkeskolen på vej til at blive udliciteret til de lokale kulturformidlingsinstitutioner?

Vært: Adam Holm
Deltagere: Lars Geer Hammershøj, professor v. DPU / Tine Agerskov, Danmarks Læreforening / Jens Juulsgaard, Videreuddannelseschef v. UC Syd m.fl.

REFLEKSIONSKORT

FOKUS har udviklet otte kort med gode refleksionsspørgsmål til dialogen om kunst, kultur og skole.
Kortene blev første gang taget i brug på Kulturmødet 2016 og er siden blevet brugt i mange sammenhænge, hvor kunst og skole har været til debat.

HVORDAN SKAL ALLE BØRN MØDE KUNST?

HVORDAN BERIGER KUNST OG SKOLE HINANDEN?

HVORDAN ER KUNST VIGTIG FOR DANNELSE?

HVORDAN KVALIFICERER KUNST
BØRNS SKOLELIV?

HVORDAN ER KUNST VIGTIG FOR LÆRING?

HVORDAN GIVER VI BØRN KUNST AF SAMME KVALITET SOM VOKSNE?

HVORDAN GØR VI BØRNS MØDE MED KUNST MANGFOLDIG?

HVORDAN BLIVER BØRNS MØDE MED KUNST ET FÆLLES ANSVAR?