FOKUS – FORUM FOR KUNST OG KULTUR I SKOLEN

Vi arbejder for at skabe mere kunst og kultur i skolernes hverdag

FOKUS er et netværk af professionelle nationale og regionale aktører indenfor kunst og kultur, som samarbejder med og har tilbud til skoler i Danmark.

FOKUS har siden 2015 været optaget af, hvordan vi i fællesskab kvalificerer skolernes brug af kunst og kultur, både i den almindelige undervisning i alle fag og i Den åbne Skole.

FOKUS har taget initiativ til dialoger mellem skolens og kunstens verden, bl.a. dialogmøder på Christiansborg og på Kulturmødet Mors. Gennem dialogerne søger vi at skabe en fælles forståelse for, at der skal handling til, for at vi kan sikre alle børns ret til at møde kunst og kultur i deres skoledag.

BØRNS MØDE MED KUNSTEN
FOKUS dialogmøde på Kulturmødet Mors 2020

Erfaringer viser, at kunst skaber stor værdi i børns skoleliv og kan understøtte børns dannelse og livsduelighed. Alligevel bliver kunsten og de æstetiske fag i skolen og på læreruddannelsen stærkt underprioriteret. Spørgsmålet er, hvad det skyldes? Og hvad skal der til for at sikre børns ret til at møde kunst i hverdagen?

Vært: Clement Kjersgaard
Deltagere: Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole / Dorte Andreas, næstformand Skolelederforeningen / Tina Tarpgaard, koreograf og udvalgsleder i Huskunstnerudvalget, Statens Kunstfond

HVOR GÅR DANNELSEN HEN NÅR KUNSTEN GÅR UD?
FOKUS dialogmøde på Kulturmødet Mors 2019

Hvorfor og hvordan skal vi sikre alle børns ret til at møde kunst og kultur i hverdagen – i lyset af hvor underprioriteret kunsten og de æstetiske fag er i skolen? Hvordan sikrer vi en didaktisk faglighed? Er undervisning i de kreative fag i folkeskolen på vej til at blive udliciteret til de lokale kulturformidlingsinstitutioner?

Vært: Clement Kjersgaard
Deltagere: Lars Geer Hammershøj, professor v. DPU / Tine Agerskov, Danmarks Læreforening / Jens Juulsgaard, Videreuddannelseschef v. UC Syd m.fl.